Sloboda zadiranja u lično

Aleksandar Vučić, predsednik SNS-a, na mestu premijera Srbije je od 27. aprila 2014. godine. Do aprila 2016, u periodu od dve godine, Andrej Vučić, brat Aleksandra Vučića, bio je tema tekstova i naslovnih strana u Srbiji 730 puta, u skoro svim slučajevima u negativnom kontekstu!

Andrej Vučić nije funkcioner stranke SNS.

Boris Tadić bio je na mestu predsednika Srbije od 27. juna 2004. do 6. maja 2012. godine, punih osam godina. Za to vreme bio je i predsednik Demokratske stranke. U tom periodu, Vjera Radović, sestra Borisa Tadića, pojavila se u medijima 40 puta, u skoro svim slučajevima u pozitivnom ili neutralnom kontekstu.

Vjera Radović bila je visoki funkcioner DS-a.