Sloboda bavljenja politikanstvom

Sastavni deo slobode govora i medijskih sloboda uopšte jeste i pružanje prilike svakome da javno iznese svoje mišljenje. Prisustvo najšireg mogućeg spektra najrazličitijih stavova i mišljenja u medijskom prostoru Srbije dokaz je postojanja razvijenog pluralizma u društvenom i političkom životu zemlje. U tom slobodnom prostoru često su do izražaja dolazile i najprizemnije politikantske težnje pojedinaca i grupa, što govori o karakteru njihovih političkih ciljeva, ali i odsustvu bilo kakvih ograničenja kada su utakmica i plasiranje različitih političkih ideja u pitanju.