Propagiranje cenzure

Svojevrsni ugaoni kamen konstruisanih napada na Vladu i Srpsku naprednu stranku postao je mit o postojanju cenzure u Srbiji. Skrojene sa očiglednim ciljem narušavanja međunarodnog kredibiliteta premijera Aleksandra Vučića i Vlade koju on predvodi, priče o cenzuri započele su tokom predizborne kampanje u februaru 2014. godine, da bi se naročito intenzivirale tokom i nakon poplava u proleće iste godine. Paralelno sa rastom broja priloga o postojanju cenzure u zemlji, rastao je i broj kritičkih sadržaja prema Vladi, ali i stepen njihove primitivnosti i brutalnosti što je, na dnevnom nivou, demantovalo i obesmišljavalo plasirane sadržaje o postojanju cenzure.