Видео прилози

Иако је поставка изложбе “Нецензурисане лажи” првенствено базирана на материјалу прикупљеном из штампаних и, у нешто мањој мери, интернет медија, лако је утврдити да и у електронским медијима постоји пођеднако широко поље слободе за пласирање критичких садржаја. Та слобода је, међутим, често била грубо злоупотребљавана зарад пласирања примитивних, опсесивних напада на премијера Александра Вучића о чему сведоче и четири видео инсталације које су саставни део поставке изложбе.