Слобода утицања на јавно мњење

Скривајући се иза мита о цензури велики број медијски експонираних појединаца, домаћи и страни центри моћи, као и опозиционе странке настојали су да остваре своје политичке интересе који се огледају у рушењу садашње власти. У том контексту посебно је занимљива подударност медија у којима је, с једне стране, грађен и негован мит о цензури, док су истовремено исти ти медији били најактивније платформе за ничим спутано ширење утицаја на јавно мњење у корист себи блиских политичких интереса и актера.