Слобода бављења политиканством

Саставни део слободе говора и медијских слобода уопште јесте и пружање прилике свакоме да јавно изнесе своје мишљење. Присуство најширег могућег спектра најразличитијих ставова и мишљења у медијском простору Србије доказ је постојања развијеног плурализма у друштвеном и политичком животу земље. У том слободном простору често су до изражаја долазиле и најприземније политикантске тежње појединаца и група, што говори о карактеру њихових политичких циљева, али и одсуству било каквих ограничења када су утакмица и пласирање различитих политичких идеја у питању.