Садржај изложбе

Пред вама је приказ више од 4.000 примера негативних медијских прилога о Александру Вучићу, његовој породици, странци, пријатељима, сарадницима, партијским колегама и члановима Владе. Критички и негативно интонирани медијски прилози објављени у периоду од априла 2014. до краја јуна 2016. године, приказани су у оквиру 11 засебних категорија којима су обухваћене како посебне тематске целине, тако и различите изражајне форме у којима су они објављивани.